Membres 

Associació Aprenem Catalunya Associació per la inclusió de les persones amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme

Assotea  Associacio de pares i mares amb fills afectats pel transtorn de l'espectre autista

Ateate  Associació Trastorn Espectre Autista Terres de l'Ebre

Autisme amb futur Associació de familíes amb TEA del Garraf i Penedés

Centre de Recursos per a l'Autisme Aprenem Barcelona (CRAB) Canviant el seu present, canviem el seu futur 

COADI Consultors i formadors en el neurodesenvolupament i la qualitat de vida en l'edat infantil, juvenil i adulta   

CR TEA CC centre de recursos en trastorn de l'espectre autista de la Catalunya Central

Fundació Autisme Mas Casadevall Espais de vida i de treball per a persones amb TEA

Grup TEA Sant Cugat Associació de familiars de persones amb TEA de Sant Cugat  

Junts Autisme Canviem la vida de les persones amb autisme 

Teacció Terrassa-Viladecavalles Associació de pares i professionals pro Tea Terrassa-Viladecavalls

Univers Agatha Associació Cultural Univers Àgatha Autisme. Barcelona

Viu Autisme Associació de familiars de persones amb TEA. Platja d'Aro

Xiprers Fundació catalana de pares i mares de persones amb TEA