Premi Cermi 2017 a Mas Casadevall

Premi Cermi 2017 a Mas Casadevall

2 d'octubre de 2017.- La Fundació Autisme Mas Casadevall, de Serinyà-Banyoles (Girona), i el grup de treball multidisciplinari CARE Mas Casadevall, han rebut el premi CERMI 2017 a la Investigació Social i Científica pel projecte CARE0-4-Mas Casadevall (Clinical Center for Autism based on Research and Education -Mas Casadevall) per a l'atenció primerenca de l'autisme.

El projecte CARE0-4- MC persegueix crear un centre clínic i investigador en el diagnòstic precoç i atenció primerenca dels trastorns de l'espectre de l'autisme (TEA). Amb la seva posada en marxa es pretén donar resposta a les famílies dels nens que presenten dificultats del neurodesenvolupament i senyals d'alarma pròpies dels TEA, per accedir a un diagnòstic especialitzat i rebre una resposta terapèutica integral i comprensiva basada en l'evidència, per un equip multidisciplinari amb formació específica en la identificació i intervenció primerenca de l'autisme. La iniciativa, en fase preparatòria i amb ubicació a Barcelona, ​​té com a primer objectiu facilitar la detecció precoç dels TEA i, a continuació, proporcionar tractaments adequats als nens i les seves famílies, en coordinació amb els suports terapèutics i educatius del sistema d'atenció comunitari.

El projecte CARE0-4-MC, amb la col·laboració de l'Hospital Sant Joan de Déu i la Universitat Blanquerna (URL), té una clara vocació social, al servei de les necessitats de les famílies en procurar accés a informació contrastada, oferir espais psicoeducatius i afavorir la vinculació interfamiliar i comunitària. Així mateix, persegueix ser un centre generador de coneixement i impulsor de línies d'investigació pròpies a nivell biomèdic i psicosocial. A aquest nivell, compta amb el suport i assessorament de l'UC Davis MIND Institute de Califòrnia (EUA), centre de referència mundial en la investigació i abordatge clínic de l'autisme, amb el qual hi ha una profunda vinculació professional.

Mas Casadevall va néixer el 1988 per iniciativa d'uns pares que volien oferir espais de vida i de treball als seus fills en la seva arribada a l'edat adulta. En l'actualitat atén una trentena de persones amb autisme: té dues residències a Serinyà i una tercera a Banyoles, a més de tallers ocupacionals (d'horta, reciclatge, paper, etc.) i un restaurant, atès pels usuaris. El projecte CARE0-4--MC suposa la culminació de la feina d'aquestes famílies pioneres, que faciliten nous recursos terapèutics i ajuda social a la generació actual de pares que es troben en situació d'una recerca de respostes diagnòstiques i terapèutiques.

Els premis que anualment concedeix el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), principal plataforma del sector a l'estat, reconeixen les iniciatives d'entitats i persones per afavorir la inclusió del col·lectiu amb discapacitat en els diferents àmbits de la vida, així com projectes relacionats amb l'accessibilitat universal, la participació en les institucions, la perspectiva de gènere o la investigació, entre d'altres camps, que contribueixen al benestar de les persones amb discapacitat i de les seves famílies.

En la seva edició del 2017, més d'un centenar de candidatures s'han presentat a les 13 categories d'aquest guardó.