Jornada de treball associatiu al Grup TEA Sant Cugat

Jornada de treball associatiu al Grup TEA Sant Cugat

8 de desembre de 2017.- El Grup TEA Sant Cugat va organitzat fa uns dies una sessió de DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) "per tal d’extreure dades per poder tirar endavant un projecte i focalitzar la nostra activitat com a associació", segons ens explicava la presidenta, Adelaida Soler.

La participació va ser elevada, ja que hi van assistir més de la meitat de les famílies associades. La sessió va ser organitzada i dinamitzada per la Cecília Aranda, que també es farà càrrec de la gestió de les dades, tant de les que van sortir de la sessió com de les que surtin de l’enquesta que està preparant per a les famílies. "A partir de la informació resultant, n’extraurà els objectius generals i els més concrets per tal d’elaborar un projecte i de focalitzar les nostres accions i estratègies com a associació", explicava Soler.

Cecília Aranda té experiència en la gestió d’ONG i ara treballa a Brussel·les com a coordinadora de Projectes Internacionals a IFM·SEI. Durant tota la sessió va transmetre al grup la seva experiència i entusiasme; va combinar diverses dinàmiques com tècniques de participació instantània mitjançant una plataforma on-line i la utilització dels smartphones, participació individual, discussió en petit grup, exposició d’idees, discussió en grup gran... "Tot plegat va fer la sessió molt dinàmica, participativa, interessant i productiva", en paraules d'Adelaida Soler. De fet, les gairebé tres hores de durada van passar volant. Fins i tot l’esmorzar estava integrat en una de les activitats on, en silenci (...mentre es menja no es parla...), els participants deixaven escrits els seus desitjos sobre el TEA en cadascun dels àmbits: familiar, de ciutat, com associació... Des del Grup TEA Sant Cugat agraeixen a la Cecília la seva disponibilitat perquè els va carregar les piles i van sortir més enfortits com a associació: "ens ajudarà a focalitzar els esforços", conclou la presidenta.