Creix, fins a 1 de cada 59 nens/es de vuit anys, la prevalença en onze estats dels EUA

Creix, fins a 1 de cada 59 nens/es de vuit anys, la prevalença en onze estats dels EUA

10 de maig de 2018.- El Centre per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units (Center for Disease Control and Prevention, CDC) va publicar a mitjans d'abril la seva actualització biennal de la prevalença estimada del TEA als Estats Units. Aquest informe recull la prevalença de nens i nenes de mb vuit anys amb TEA en onze estats americans l'any 2014. La informació obtinguda prové de centres de salut, sistema educatiu i programes específics que atenen nens i nenes amb discapacitat.

Les dades mostren diferències en la prevalença en funció de l'Estat o la zona, el que probablement reflecteix diferències en l'accés al diagnòstic dels nens / es amb TEA. Per això, l'estimació de la prevalença combinada d'aquests estats no pot ser generalitzada a tots els infants dels Estats Units, ja que no suposa una mostra representativa i tampoc pot ser generalitzada a la prevalença d'altres països.

Atenent a les dades obtingudes a partir de la mostra seleccionada, el CDC ha trobat una dada estimat de prevalença d'1 nen/a de cada 59 a l'edat de vuit anys, cosa que suposa un increment respecte a l'anterior estudi de dades, de 2012, que estimava una prevalença d'1 entre 68. El 2007, la xarxa de centres del CDC va informar per primera vegada d'una prevalença d'1 de cada 150 nens (segons les dades de 2002 dels registres de salut i educació especial de 14 estats.

Pel que fa a l'edat mitjana de diagnòstic, continua sent de més de quatre anys (52 mesos), fet que suposa una edat tardana tenint en compte que el TEA pot ser diagnosticat a partir dels dos anys i la sabuda importància que té un diagnòstic hora en la qualitat de vida de les persones amb TEA.

Les dades també reflecteixen que, tot i que es van reduint, continuen existint desigualtats de gènere en identificació i diagnòstic per a aquesta mostra. Les diferències tradicionalment observades en el nombre de nens i nenes diagnosticats s'estan reduint, el que atribueixen a la millora en la identificació del TEA en nenes, que no encaixen amb els trets estereotípics que s'observen en nens. D'altra banda, entre els nens amb autisme amb dades sobre coeficient intel·lectual, gairebé un terç també tenien discapacitat intel·lectual. Un 42 per cent dels nens amb autisme van ser avaluats per problemes de desenvolupament a l'edat de tres anys. El text original, en aquest enllaç: https://bit.ly/2Kdcdg7