Reunió a Ensenyament per informar del nou decret sobre educació inclusiva

Reunió a Ensenyament per informar del nou decret sobre educació inclusiva

17 de maig de 2018.- La Vicepresidenta d'Autisme amb futur, Verònica Masdeu, va assistir ahir, en nom de la nostra federació, a la reunió que va organitzar el departament d'Ensenyament de la Generalitat per parlar del desplegament del decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. A la reunió van assistir així mateix representants de la federació Salut Mental Catalunya i d'entitats representants dels alumnes amb dislèxia, sordesa, altres discapacitats i la plataforma per una escola inclusiva. Per part de la Generalitat van participar i la directora general, Carme Ortoll, i la subdirectora general d'ordenació i atenció a la diversitat Mercè Esteve Balagué, així com Josefina Isern

En la trobada es va explicar que dels 26 articles del decret, set ja s'han posat en marxa abans de la seva aprovació, alhora que es treballa la implementació de la resta. El decret és un marc de referència per a l'elaboració dels projectes per atendre a l'alumnat, amb planificació de mesures i suports, fins a la vida adulta; amb definició dels processos per la redacció de necessitats i recursos. En aquests sis mesos s'ha treballat en formació a la xarxa educativa, informació, detecció, planificació, recursos i suport. Queda pendents avaluar tot el que s'ha fet.

Pel que fa a la informació s'ha obert una reflexió sobre el decret amb els centres educatius, amb xerrades informatives a diferents nivells (centres, recursos, equipaments educatius, etcètera. A més, s'han creat els referents atenció inclusiva (RAI) que són 18 docents a mitja jornada que treballen pel desplegament i treball en xarxa. En paral·lel, s'ha fet la coordinació amb el departament de salut, la qual cosa ha inclòs la implementació de 23 Unitat Funcional del Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) arreu del territori, serveis que tenen l'objectiu detectar de manera precoç els possibles casos i poder-ne fer un seguiment integral.

D'altra banda, s'està treballant en un mapa de recursos de tot el país, que serà l'eina de planificació estratègica a quatre anys vista; serà un mapa interactiu en l'àmbit municipal, comarcal i supracomarcal i que ajudarà a les famílies a conèixer els recursos al seu abast.

A més, van expressar la dificultat no només d'aplicar el decret sinó d'aconseguir un canvi cultural, fins i tot al si del sistema educatiu; sobre la inclusió, a banda d’implementar-lo en el context de la situació política actual, amb pressupostos prorrogats.

En el torn de precs i preguntes va quedar palesa la sensació que totes aquestes actuacions no arriben a les famílies, i que els professionals responsables de la seva aplicació  encara no el tenen assumit. Cal, doncs, avançar des de dins en el canvi de paradigma.