Autismo España publica un manual d'estil per als professionals de la comunicació

Autismo España publica un manual d'estil per als professionals de la comunicació

21 de setembre de 2018.- La Confederació Autismo España, de la qual formem part, acaba de publicar el manual d'estil Cómo abordar el Trastorno del Espectro del Autismo desde los medios de comunicación, publicació que recull una sèrie de recomanacions i consells per ajudar els professionals de la comunicació a l'hora de difondre informacions sobre els TEA, amb exactitud i rigor. Aquestes recomanacions fan referència a:

 • el llenguatge, evitant termes o expressions que siguin tècnicament incorrectes o que puguin ferir la sensibilitat del col·lectiu.

• la imatge, fugint d'una visió caritativa o compassiva o estereotipada.

• els continguts, ajustant-los a la realitat de les persones amb TEA (sempre des del respecte i la promoció de les seves capacitats), i al rigor informatiu (amb dades contrastades i basats en l'evidència científica).

El manual, al qual hem fet les nostres aportacions, forma part de les accions de sensibilització i conscienciació d'Autismo España  sobre la situació i les necessitats de les persones amb TEA i les seves famílies, amb l'objectiu de transmetre a la societat una imatge real i positiva del col·lectiu, que contribueixi a la seva participació i inclusió social en igualtat d'oportunitats, millorant així la seva qualitat de vida. En aquest sentit, els mitjans de comunicació juguen un paper fonamental, com  transmissors de la realitat social. A més, a la seva funció informativa s'uneix la de creació d'opinió, per la qual cosa és molt important que coneguin i comprenguin què és el Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA), perquè ajudin a donar visibilitat i veu al col·lectiu i al moviment associatiu de l'autisme, amb un tractament més adequat de la informació sobre el TEA.

Consells per parlar correctament sobre autisme