La pressió de les entitats fa cancel·lar dos actes pseudocientífics sobre autisme a Catalunya

La pressió de les entitats fa cancel·lar dos actes pseudocientífics sobre autisme a Catalunya

9 d'octubre de 2018.- Las pressió de diverses entitats de l'autisme, d'entre les quals la nostra federació, Autismo España, la federació Autisme Catalunya i l'associació de professionals AETAPI, ha estat crucial perquè es cancel·lessin  dos actes que en els pròxims dies havien de tenir lloc a Catalunya i que proposaven teràpies sense cap base científica per a les persones amb autisme, creant falses teràpies de curació. Es tracta, d'una banda, de la conferència 'L'autisme és recuperable' que havia de tenir lloc a Balaguer el dia 14 i que preveia donar cabuda a diferents perfils relacionats amb la divulgació d'una "cura" de l'autisme amb un medicament a base de clorit de sodi, un acte basat en informació no contrastada sobre l'origen i la intervenció en TEA.  Un segon acte, titulat  'Despertando del Autismo' havia de celebrar-se dissabte passat a Barcelona i tampoc no s'ha celebrat.

En conèixer aquests actes, la nostra federació va adreçar-se per carta a diversos organismes sanitaris i professionals, d'àmbit estatal, autonòmic i local, començant per la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, per exposar amb detall la situació i reclamar mesures per evitar-ne la seva celebració. La carta contrastava els arguments de la 'curació' a partir del clorit de sodi  amb informes i arguments científics de primer ordre que certifiquen, a banda que és un producte il·legal, que pot posar en greu risc la salut d'aquells que el prenguin.

Per al director de la federació, Alfred Hidalgo, "el moviment associatiu de les persones amb Autisme i les seves famílies ens fem forts i mostrem, amb rigor i obstinació, el que volem pel nostre col·lectiu. El treball en conjunt de les entitats, federacions i confederació, col·laborant amb els professionals, ha de marcar les línies que no es poden traspassar quan estan tractant un trastorn com a malaltia, i la desesperació de les famílies com a oportunitat de negoci."

L'argumentació de la nostra federació es completava amb articles de premsa, pantalles d'anuncis que es poden trobar a Internet i altres materials. La Generalitat va enviar un requeriment als organitzadors, els quals tenien dues opcions: suspendre'l o seguir endavant; en aquest cas Salut podia intervenir i posar-ho en coneixement de la Fiscalia.

Estar alerta davant l'aparició de teràpies que no són més que estafes i s'aprofiten de la desesperació de moltes famílies o bé del seu desconeixement són un dels molts objectius de la nostra federació, així com informar a les famílies dels tractaments que estan basats en evidències científiques i poden influir de manera molt positiva i millorar les condicions de vida de les persones amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA).   

Posicionament d'Autismo España davant la cancel·lació dels actes pseudocientífics  

Notícia d'El Pais; suspendido un congreso pseudocientífico sobre autismo en Lleida