Nova Junta Directiva de la Federació Catalana d'Autisme

Nova Junta Directiva de la Federació Catalana d'Autisme

19 de febrer de 2019.- El dissabte 16 de febrer en assemblea extraordinària va ser escollida la nova Junta Directiva de la Federació Catalana d’Autisme. Aquesta està formada per Neus Payerol (Fundació Junts Autisme) com a presidenta,  per Noemí Vives, (Grup TEA Sant Cugat) com a secretària, Pep Mendoza (Fundació Autisme Mas Casadevall) com a tresorer, Marta González (Viu Autisme) com a vocal i Verònica Masdeu (Autisme amb Futur) com a vocal.

Els eixos principals de la candidatura d’aquesta nova junta són: inclusió, especialització,  especificitat de serveis durant tot el cicle vital de les persones amb autisme i incidència política. En l’exposició de la candidatura Neus Payerol va insistir dissabte en la necessitat de cohesió del col·lectiu, de la creació d’un pla estratègic amb objectius assolibles i avaluables

La millora de la comunicació, tant interna (entre entitats), com externa (amb la ciutadania i amb l’administració) són clau, de la mateixa manera que ho és la recerca de finançament per revertir la situació econòmica precària en què es troba actualment la federació.

Comença així una nova etapa per la Federació Catalana d’Autisme, entitat que representa amb les seves entitats federades més de 2000 famílies amb fills/es  amb autisme de Catalunya.