Qui som

La Federació Catalana d'Autisme té l'objectiu de promoure, coordinar i representar les entitats federades, donant-les-hi suport.

Està oberta a totes les entitats i organitzacions de famílies de persones amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA) i entitats sense ànim de lucre al servei de persones amb TEA.

És un àmbit de contacte que permet el diàleg, l'intercanvi d'experiències i criteris i la promoció d'activitats destinades a millorar l'atenció a les persones afectades, i també la conscienciació per part de la societat de la problemàtica específica i de les necessitats generades per el TEA en les persones afectades i en el seu entorn.

Coordina, canalitza i facilita l'obtenció de recursos per a una millor atenció a les persones afectades i és un interlocutor davant l'Administració.
 

Junta directiva

President: Rosa Serrano Centelles (Centre de Recursos  en TEA de la Catalunya Central)

Vicepresidenta: Emma Leach (Aprenem Catalunya 

Secretària: Lídia Garcia (Aprenem Barcelona)

Tresorer: José Luis Bruned Martínez (Fundació Autisme Mas Casadevall)

Vocal: Àngels Roca Roca (Fundació Autisme Mas Casadevall )

Vocal:  Àngel Chaverri (Associació Trastorns de l'Espectre Autista Terres de l'Ebre) 

 


Federacio Catalana d'Autisme