Qui som

La Federació Catalana d'Autisme agrupa una quinzena d'entitats que representen un miler de famílies. El seu objectiu és promoure, coordinar i representar les entitats federades, donant-los-hi suport.

Està oberta a totes les entitats i organitzacions de famílies de persones amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA) i entitats sense ànim de lucre al servei de persones amb TEA.

És un àmbit de contacte que permet el diàleg, l'intercanvi d'experiències i criteris i la promoció d'activitats destinades a millorar l'atenció a les persones afectades, i també la conscienciació per part de la societat de la problemàtica específica i de les necessitats generades per el TEA en les persones afectades i en el seu entorn.

Coordina, canalitza i facilita l'obtenció de recursos per a una millor atenció a les persones afectades i és un interlocutor davant l'Administració.

Amb el suport de 

 

 

 

Junta directiva

Presidenta: Rosa Serrano Centelles (Centre de Recursos  en TEA de la Catalunya Central)

Vicepresidenta: Emma Leach (Aprenem Catalunya)

Secretari: Ángel Chaverri (Associació trastorns de l'Espectre Autista Terres de l'Ebre)

Tresorera: Verónica Masdeu (Associació Autisme amb Futur)

Vocal: Àngels Roca Roca (Fundació Autisme Mas Casadevall)

Vocal: José Luis Bruned (Fundació Autisme Mas Casadevall)  

Vocal: Lidia Garcia (Aprenem Barcelona)

Vocal: Neus Payerol (Fundació Junts Autisme)

Vocal: Adelaida Soler (Associació Tea Sant Cugat)

Vocal: Marta González (Associació Viu Autisme)

 

Director: Alfred Hidalgo