Ideari

Compromís

Els valors fundacionals són el compromís i l’esforç per donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu vulnerable. Creiem en una societat més conscienciada, capaç d’acceptar la diferència en la manera de ser i d’obrar de les persones.

Responsabilitat

Ens sentim responsables de la seva integració en la societat. Treballem construint vincles afectius, respectant-los com a persones i acompanyant-los en el seu dia a dia per tal de facilitar-los una vida el més digna possible.

Professionalitat

Oferim una atenció professional i íntegra, orientada a potenciar el desenvolupament de les aptituds i capacitats de cadascú, tot acceptant-ne les limitacions per tal d’assolir el màxim nivell d’autonomia en els aspectes individuals, familiars, laborals i socials.

Centre Ocupacional:
Av. Joan Fàbregas, 32 - 08193 Bellaterra
Tel. 93 726 07 59 / 93 592 99 87
xiprers@terra.es
La Llar - Residència:
C. Montseny, 8 - 08202 Sabadell
Tel. 93 716 03 54
xiprers@terra.es